Klauzula informacyjna Baulider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Baulider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., ul. Santocka nr 39, 70-083 Szczecin, KRS numer 0000582913 (zwana dalej Administratorem). Nadto informujemy, że Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie:

  • 6 ust.1 lit. a RODO, w związku z udzieloną nam zgodą,
  • 6 ust.1 lit. b RODO, w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania naszą ofertą,
  • 6 ust.1 lit. b RODO, celem prawidłowego wykonania umowy sprzedaży materiałów budowlanych,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług – za pośrednictwem udostępnionego nam adresu poczty elektronicznej lub w drodze bezpośredniej rozmowy telefonicznego pod udostępnionym nam numerem telefonu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty, w którym zawarto z państwem umowę; Macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu tego odwołania; Macie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organów nadzorujących tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku woli skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: ido@baulider.pl Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane, w ramach obowiązujących przepisów oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmiotom współpracującym z Administratorem na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem: www.baulider.pl

© Copyright 2016 Baulider